elpas, instalacje, elektryczne, pomiary, kosztorysy, odgromy, przeciwpożarowy, oświetlenie, RTV, SAT, kielce, świętokrzyskie
elpas, instalacje, elektryczne, pomiary, kosztorysy, odgromy, przeciwpożarowy, oświetlenie, RTV, SAT, kielce, świętokrzyskie
ELPAS - wykonywanie instalacji elektrycznych w budownictwie jedno- i wielorodzinnym. Kielce i okolice.

Oferta

Firma ELPAS świadczy usługi na terenie Kielc i województwa Świętokrzyskiego w zakresie:

  Pomiary elektryczne:
 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary rezystancji izolacji obwodów
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji
 • Pomiary stanu instalacji odgromowych
 • Próby funkcjonalne instalacji
  Usługi elektryczne:
 • Instalacje elektryczne - siła i światło
 • Instalacje odgromowe i uziemiające
 • Instalacje antenowe RTV i SAT
 • Instalacje domofonowe
 • Instalacje i technika oświetleniowa
 • Automatyka systemów technicznych budynków
 • Rozdzielnie, szafy i tablice rozdzielcze
 • Sieci informatyczne i telekomunikacyjne
  Okresowe przeglądy oświetlenia
  Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych
  Okresowe przeglądy instalacji odgromowych
  Kosztorysowanie
  Projektowanie
  Świadectwa energetyczne

elpas, instalacje, elektryczne, pomiary, kosztorysy, odgromy, przeciwpożarowy, oświetlenie, RTV, SAT, kielce, świętokrzyskie
elpas, instalacje, elektryczne, pomiary, kosztorysy, odgromy, przeciwpożarowy, oświetlenie, RTV, SAT, kielce, świętokrzyskie
elpas, instalacje, elektryczne, pomiary, kosztorysy, odgromy, przeciwpożarowy, oświetlenie, RTV, SAT, kielce, świętokrzyskie
ireneusz, kaczor, strony, internetowe, www, kielce, świętokrzyskie
elpas, instalacje, elektryczne, pomiary, kosztorysy, odgromy, przeciwpożarowy, oświetlenie, RTV, SAT, kielce, świętokrzyskie elpas, instalacje, elektryczne, pomiary, kosztorysy, odgromy, przeciwpożarowy, oświetlenie, RTV, SAT, kielce, świętokrzyskie ireneusz, kaczor, strony, internetowe, www, kielce, świętokrzyskie